ThemeMarket
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
 • torre-agbar
ThemeMarket
Torre Agbar ( Barcelona)
Nou edifici corporatiu.

La Torre Agbar és un edifici de 35 plantes i 142 m d’alçada, amb una forma particular que imita un brollador d’aigua. Constructivament, es conforma en dos cilindres de formigó de planta oval en que es recolzen forjats de xapa col·laborant. L‘excentricitat del nucli organitza la planta tipus: l’espai lliure es comprimeix en el vestíbul d’ascensors i s’expandeix gradualment, generant l’espai de les oficines. El mur exterior és recte fins la planta 18, i es corba cap l’interior fins la 26, on arrenca una cúpula de vidre que remata l’edifici. Les darreres 6 plantes són suspeses en voladís. El mur exterior es "pixelitza" seguint una trama de mòdul quadrat, sobre la que es disposen les finestres i una pell d’alumini lacat en 25 colors. Finalment, una segona pell de lames de vidre amb diferents graus de transparència difumina la torre.

La nostra missió va consistir en el Project & Construction Management, des del control i optimització del projecte bàsic i executiu, passant per la gestió de llicències, la licitació i contractació de les obres, del control i seguiment de qualitat, terminis i cost, i fins al lliurament de l’edifici a Agbar per a la seva ocupació.